BẢNG GIÁ

 

Hotline: 0945946858

Địa chỉ:  Số 3232 CT11 Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ - Đại kim - Hà Nội

Danh mục sản phẩm
Video
Thống kê truy cập
BẢNG GIÁ
ALBUM/ MẪU THỊ TRƯỜNG GIÁ  GIẤY DÁN TƯỜNG KHỐI LƯỢNG
.   mỗi cuộn  
CasaBene 1,100,000 890,000 16.5m2
Mida 1,100,000 890,000 16.5m2
Eroom 1,150,000 920,000 16.5m2
.      
Hera 1,150,000 970,000 16.5m2
Darae 1,150,000 970,000 16.5m2
Gracia 2 *new 1,150,000 970,000 16.5m2
Eight 1,150,000 970,000 16.5m2
Motana 1,150,000 970,000 16.5m2
.      
Bos *new 1,200,000 1,000,000 16.5m2
QPid *new 1,200,000 1,000,000 16.5m2
ItSpace 88 1,200,000 1,000,000 16.5m2
Phoenix 1,200,000 1,000,000 16.5m2
Feliz 1,200,000 1,000,000 16.5m2
Vivid 1,200,000 1,000,000 16.5m2
Regina *new 1,250,000 1,000,000 16.5m2
.      
Living *new 1,250,000 1,100,000 16.5m2
Symphoy 1,250,000 1,100,000 16.5m2
.      
ItSpace 87 1,300,000 1,150,000 16.5m2
Nature *new 1,300,000 1,150,000 16.5m2
Dream World 1,300,000 1,150,000 16.5m2
.      
Fabric *new 1,400,000 1,200,000 16.5m2
Zinnia *new 1,400,000 1,200,000 16.5m2
     
Kết nối với chúng tôi